PŘIHLÁSIT

REKLAMA

Business News - Zprávy pro byznys > Oddělení nákupu plánují snížení počtu dodavatelů

2018-03-12 16:19

Oddělení nákupu plánují snížení počtu dodavatelů

Zároveň hodlají srazit náklady pomocí digitalizace

Renata Červenák Nývltová

David Toms

Pavel Uksa

Asociace Procurementu

Blue Events

Czechoslovak Group

Linet

Siemens

procurement (nákup)

Přinášíme reportáž s experty na procurement (nákup) díky mediálnímu partnerství s Procurement Forem 2018.

K dalším krokům má patřit i vyšší zviditelnění v rámci organizací

Už po šesté se sešly desítky expertů na Procurement Foru, aby probrali aktuální problémy svého oboru. Tlak na efektivitu a z ní vyplývající digitalizace podle spoluzakladatele Asociace Procurementu Pavla Uksy má dvě strany mince.

"Digitalizace má svoje pozitiva a negativa. Pozitivní v tom, že zracionalizuje proces jako takový. Na druhé straně ta data tam musí někdo dát a systém bude vždycky tak spolehlivý jak spolehlivá budou data uvnitř. To znamená - digitalizace určitě je na pořadu dne, protože to je součást vývoje každé tržní firmy. Na druhou stranu je potřeba si říct zase, kde je ta role procurementu, jakou bude mít kompetenci, jakou přidanou hodnotu přinese a jakým způsobem bude řídit, sdílet nebo generovat ta data, která tam jsou k dispozici a nezbytné pro chod systému," říká Pavel Uksa.

Redukce dodavatelů postupuje dál

Jednou z hodnot, které oddělení nákupu přináší, je snížení nákladů. V současné době Procurement řeší i redukci počtu dodavatelů. K tomu se pro BraveShow TV vyjádřil vedoucí nákupu Linetu David Toms: "Snažíme se o to, samozřejmě máme každý rok cíl o kolik procent, případně o kolik číselně vyjádřeno chceme snížit našich dodavatelů. Z logiky věci jde o to, aby pracnost s dodavatelským portfoliem byla co nejnižší, takže aby zase za tím byla nějaká efektivita."

Jenom cenou noví dodavatelé neprorazí

Dodavatelé, kteří zůstanou ovšem nemusí být jen ti nejlevnější. Mýty o ceně, jako jediném kritériu výběru dodavatele, vyvrací ředitelka nákupu Czechoslovak Group Renata Červenák Nývltová: "Myslím, že se nemůžeme určitě zaměřit pouze na cenu. Musíme se o tom bavit spíš v podání nákladů. A ty náklady se samozřejmě skládají z více faktorů. Jednou z nich je samozřejmě cena, která nás ve výběrovém řízení zajímá primárně." "Nicméně musíme se dívat i na dodací náklady, na kvalitu samozřejmě, protože potom ten náklad, který se zdá na začátku jako výborný, levný, tak se potom ukáže, že v rámci reklamací nás stál mnoho peněz. V rámci skupiny se při tom výběru musíme koukat i na to, jestli ten dodavatel už v rámci jiných společností ve skupině působí. Jestli dokážeme nějakým způsobem shromadnit ty nákupy, mít vyšší vyjednávací schopnost vůči tomu dodavateli. Samozřejmě o nákladech je i ten náklad vnitřní toho daného oddělení nákupu. Takže čím víc mám dodavatelů, tím víc mám administrativy, tím víc mě to vnitřně stojí. Takže i z pohledu snižování počtu dodavatelů je potřeba se na ten výběr koukat," zamýšlí se Renata Červenák Nývltová.

Digitalizace na postupu

Ředitel nákupu ze Siemensu Jan Trbušek popisuje další změny v oblasti Procurementu: "Mění se především vztah odběratelů a dodavatelů. Snažíme se o provázání dodavatelských řetězců nákupními platformami. To znamená, že se mění způsob komunikace mezi námi a našimi dodavateli. V té dřívější době jsme si mohli představit hodně papírování, hodně telefonátů, hodně emailové korespondence. Dneska se snažíme zavádět takové nástroje, které to eliminují a které umožňují elektronickou formu komunikace s dodavatelem bez administrativní zátěže."

Přidaná hodnota je prioritou nákupu

Nákupní oddělení stále hledají, jak svým organizacím přinášet přidanou hodnotu. Tipy jak na to má opět Pavel Uksa: "Procurement je ten, který je nejblíž k dodavatelům. To znamená, že by měl přinášet poznatky od dodavatelů, jejich R&D do jejich výroby a měl by svým způsobem působit jako takový most mezi interními klienty a dodavateli, tak aby dodavatelé vyráběli to, co potřebuje ten klient a ne aby klient byl více méně fixovaný na produkci toho výrobce." Pro dodavatele znamenají změny v nákupu několik důležitých informací. Procesy se budou digitalizovat a dodavatelé budou muset víc se svými klienty spolupracovat na celkových řešeních. Uvidíme, jak se novinky uchytí do příštího Procurement Fora.

REKLAMA